Zie in de rechterbalk of onderaan de pagina (smartphone) voor alle artikelen op alfabetische volgorde

Langdurige klachten na Covid-19 infectie

Óf mensen ziek worden en hoe ziek en hoe lang ze nog klachten houden is bij een Covid-19 infectie heel verschillend gebleken. Het gaat van geen enkel symptoom hebben (wel positief getest) tot overlijden aan Covid. In de acute fase zijn de klachten die mensen hebben uiteenlopend, maar veel voorkomend zijn koorts, luchtwegproblemen, spierpijn, hoofdpijn, heel moe/zwak, keelpijn, droge hoest, verlies van reuk en smaak en diarree. In deze fase doe je het rustig aan, lig je echt ziek op bed of moet je zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Na de acute fase gaat het vaak wat beter en heeft men het idee dat het ergste achter de rug is. Voor veel mensen is dat ook het geval. Bij sommige mensen komen de klachten daarna weer terug, soms nog heftiger dan eerst. Het duurt bij hen weken en zelfs maanden voordat ze weer een beetje inspanning kunnen verrichten zonder moe te worden of helder kunnen denken. Zelfs na alleen milde klachten houden veel mensen nog lang last. Het gaat dan om mensen van allerlei verschillende leeftijden, ook jonge mensen en zowel mannen als vrouwen.

Burn-out of overspannen

Bij een burn-out ben je opgebrand. Je voelt je lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten die steeds erger geworden zijn en waaraan je te weinig aandacht hebt besteed. Volgens cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben 1 miljoen Nederlanders burn-out klachten.​ Bij overspannen zijn, passen soortgelijke klachten, maar ze zijn dan milder en sneller over.

Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld constant te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanning in je gezin. Maar vaak ook is het een combinatie van dit soort factoren. Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan een stressveroorzakende situatie, kan dat zorgen voor overbelasting en uitputting. Dit kan resulteren in een burn-out. Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet.

Bedplassen

Een kind is zindelijk als het ook 's nachts de plas op kan houden. Meestal ontwikkelt zindelijkheid zich tussen het tweede en vijfde levensjaar: kinderen worden zich bewust van de aandrang om te plassen en zij leren de bekkenbodemspieren beheersen, wat nodig is om de plas op te houden. We spreken van bedplassen als een kind van vijf jaar of ouder 's nachts de plas niet kan ophouden. Kinderen die in bed plassen, merken ’s nachts niet dat ze moeten plassen. Ze hebben dit nog niet geleerd. Bedplassen komt niet doordat het kind te veel drinkt of te diep slaapt. Het gebeurt ook niet met opzet.

Verkoudheid

Verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in de neus, de bijholten en de keel. Mogelijke klachten zijn niezen, snotteren, hoesten, keelpijn, heesheid en oorpijn. Een gewone verkoudheid beperkt zich dus niet tot de neus.
Normaal produceert het slijmvlies in het neus-keelgebied een beetje slijm en vocht. Als het slijmvlies ontstoken raakt, zwelt het op en gaat het veel slijm (snot) produceren. Uw neus kan hierdoor verstopt raken. Het snot kan uit uw neus lopen of naar achter in uw keel lekken. Door de ontsteking is het slijmvlies geïrriteerd. In uw neus kan dit een niesprikkel geven, en in uw keel of luchtpijp een hoestprikkel. Door een ontsteking van het keelslijmvlies kunt u ook keelpijn krijgen. Zijn ook de stembanden ontstoken, dan kan dat heesheid geven.

homeopathie nvkh